Historie školy

O naší škole…..
O stavbě školy bylo rozhodnuto již v roce 1908 při oslavách 60.výročí panování mocnáře císaře Františka Josefa I. Důvodem byla touha řevnovských po vlastní škole a poměrně značná vzdálenost, kterou děti musely urazit za svým vzděláním do Borotína. Stavba byla financována obecní půjčkou, prodejem obecních pozemků a domku. Celkový účet za stav-bu se vyšplhal na 29.000K K a škola byla vysvěcena 1.9.1912.

Levá polovina domu sloužila jako byt pana řídícího, v pravé polovině domu byla jedna velká místnost „jednotřídka“ , ve které probíhala výuka pro žáky 1. – 5. třídy. Výuka pro 1. a 5. třídu byla o hodinu delší.

Ve škole se učilo s přestávkou do roku 1964, pak sloužila pro spolkovou a schůzovní činnost a v roce 2000 byla poprvé prodána do soukromých rukou. My jsme bývalou školu koupili v roce 2010 a po celou dobu její opravy jsme se snažili zachovat vše, co z její minulosti zbylo a současně ji přizpůsobit požadavkům dnešního života. Po rekonstrukci školy a obnově fasády se byla znovu umístěna a slavnostně odhalena pamětní deska, věnovaná řídícímu Ludvíku Bednářovi, umučeného nacisty